Baker 3500 rundstykker, brød og wienerbrød – hver dag!

Den danske bakeren har jobbet 12 år i DFDS, og som andre ansatte om bord jobber han 14 dagers skift. Når han er på jobb går det bokstavelig talt hett for seg!

– Jeg lager fem typer brød, fem typer rundstykker og inntil seks typer kaker og wienerbrød hver eneste morgen. Totalt utgjør dette cirka 1000 wienerbrød, 1200 rundstykker og 130 brød.

Arbeidsdagen begynner i 23-24-tiden på kvelden og varer til klokken 6 om morgenen. Deretter sover Jens Kristian frem til «middag» i 11-tiden.

– Ettermiddagen brukes til å lage ytterligere 1200 rundstykker og 20 brytebrød, så gjestene får ferske brød til middag og kvelds.

Dagen slutter i 17.30-tiden. Bakeren synes ikke det er ensomt å jobbe alene – og om natten.

– Jeg liker å være alene. Jeg er min egen sjef, tar meg pauser når jeg vil og styrer min egen arbeidsdag , forteller Jens Kristian.

Friukene tilbringes med familien og datteren på Grenøe, en liten dansk provinsby på 20 000 innbyggere. Her faller han lett inn i en mer ”vanlig” døgnrytme.