Møt Crowns bar manager

Mine oppgaver er å sørge for at varebeholdningen i barene stemmer, og planlegge for at alt fungerer som det skal. Jeg har også personalansvar, og er ansvarlig for hvordan mine 30 medarbeidere – faste og vikarer – har det.

«Det beste med jobben er utfordringene. Og å lære nye mennesker å kjenne.»

Innlegg: Stephane Le Borne

 

Stephane stortrives på jobb